CLIENTS
CATEDRA POLÍTIQUES CULTURALS I COOPERACIÓ

El 9 de desembre de 2000 la Unesco i la Universitat de Girona van signar el conveni de creació de la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació la qual s'inscriu com una iniciativa internacional que pretén trobar sinèrgies i complementarietats amb les altres accions de cooperació de la Universitat.La ciutat de Girona ha demostrat la seva vocació cultural en diferents fronts i perspectives, i això l'ha convertit en un model d'acció local en ciutats mitjanes en l’àmbit internacional. Per aquesta raó, el camp temàtic sobre polítiques culturals territorials es troba molt lligat a la realitat del nostre context. El fet de què no hi hagi cap càtedra especialitzada en aquests temes en el territori espanyol ens permet aportar una línia de reflexió al programa Unitwin de la Unesco que amplia les possibilitats de cooperació.Els contactes amb diferents Universitats i institucions culturals a nivell internacional han permès disposar d'un capital relacional necessari per a portar a terme aquest projecte. La Càtedra Unesco pretén orientar la seva acció a la projecció internacional de la UdG, com un lloc de trobada i intercanvi sobre el paper de les polítiques culturals en un món en interdependència. La perspectiva de la cooperació ens ha de permetre treballar més sobre les relacions nord - sud i trobar les aportacions que el món cultural pot oferir en els continguts de la cooperació per al desenvolupament o en les possibilitats de la cooperació cultural com a eina per a reconèixer la nostra diversitat cultural.