CLIENTS
CATEDRA UNESCO DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE

Els objectius generals de la Càtedra, tal com consten a l’article 3 del Conveni de creació, són: “Establir i consolidar la cooperació entre la Xarxa d’institucions llatinoamericanes, europees i de la ribera mediterrània, i crear estudis de postgrau en Desenvolupament Humà en relació íntima amb programes de recerca aplicats a plans d’actuació d’acord amb les condicions i necessitats específiques dels respectius entorns. Això ha de permetre una transferència ràpida i eficaç de coneixements i la interrelació universitat/societat mitjançant activitats d’extensió universitària amb accions comunitàries per assolir un Desenvolupament Humà que involucri els actors locals i que tingui en compte la seva diversitat cultural i ètnica. No es tracta només de divulgar les activitats desenvolupades per la Càtedra, sinó també -i sobretot- d’establir canals de diàleg entre la societat civil i les administracions públiques i crear espais i estructures que permetin la concreció de processos de participació comunitaris per a la presa de decisions en els quals els actors socials (conscienciats i capacitats mitjançant una metodologia d’Investigació-Acció Participativa) puguin transformar la seva realitat de forma autodirigida. En definitiva, es tracta de constituir, a llarg termini, un centre d’excel·lència avançat d’estudis i recerca aplicada en l’àmbit del Desenvolupament Humà a partir dels criteris de la UNESCO i del PNUD”.