COL·LABORADORS
ARTAU Associats, S.L. Polítiques d'Igualtat

Consultora dedicada a l'assessoria i orientació de polítiques de gènere. ARTAU treballa en tots aquells aspectes que fan referència a la formació, elaboració d'estudis i assessoria en aspectes de gènere i polítiques d'Igualtat per a promoure un model més just, i per tant, més productiu i eficient.

ARTAU té el seu origen en l’àmbit acadèmic de la investigació sociològica, pedagògica i psicosocial. A partir de l’experiència i les eines conceptuals desenvolupades en aquest àmbit, ARTAU realitza una extensa activitat d’assessoria i orientació tant en institucions públiques com en empreses privades. Es parteix d’una implicació constant en projectes d’investigació i creació de noves eines per a poder respondre a les necessitats de l’empresa a temps real.

Fruit d’aquest bagatge i del compromís ideològic amb el principi d’igualtat entre dones i homes, com a pilar bàsic, el nostre principal objectiu és el d’assessorar i formar a empreses i institucions en les diferents fases necessàries per incorporar les polítiques d’igualtat en les seves pràctiques organitzatives que serveixin per promoure un model beneficiós i aconseguir la plena igualtat de condicions laborals entre les dones i els homes.