PROJECTES
CÀTEDRA UNESCO DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA

Encàrrec: Càtedra Unesco de Desenvolupament Humà

CAMPANYA D’IMATGE I COMUNICACIÓ DE LA CÀTEDRA UNESCO DE DESENVOLUPAMENT HUMÀ SOSTENIBLE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA