PROJECTES
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE RELACIONS INSTITUCIONALS ENTRE LA CONCESSIONÀRIA MULTIMÈDIA PUBLISEIS I LES UNIVERSITATS I PARCS CIENTÍFICS UNIVERSITARIS DE CATALUNYA

Durant l’any 2011 Ill+a Gestió ha dirigit la creació la xarxa de relacions institucionals necessària per l’establiment de relacions institucionals entre la Concessionària Multimèdia Publiseis i les Universitats i Parcs Científics Universitaris de Catalunya.

Així s’han establert paràmetres de col.laboració entre la Universitat Ramón Llull mitjançant la Fundació Privada Universitat i Tecnologia (FUNITEC - La Salle), la Universitat Autònoma de Barcelona mitjançant del seu Parc d’ Investigació, la Universitat de Girona mitjançant el seu Parc Científic i Tecnològic, la Universitat Politècnica de Catalunya mitjançant el seu Centre de Transferència Tecnològica, la Universitat Pompeu Fabra mitjançant la seva Unitat d’ Innovació i Parcs d Investigació i Publiseis que han permés la creació d’un document d’informació actualitzada i privilegiada del que està passant en aquests parcs a nivell tecnològic i, a la vegada, ha propiciat l’anàlisi sociològic del que està passant en els medis i com la publicitat va associada als continguts d’aquests medis .