PROJECTES
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DEL WEB DEL GRUP MASSANA

Ill+a Gestió ha dirigit i el.laborat els continguts del web del Grup Massana d’acord amb els valors i trajectòria d’aquest referent gastronòmic de la província de Girona.
S’han redactat els continguts del web i s’ha coordinat tot el procés de la creació del web (imatge i contingut)