PROJECTES
DIRECCIÓ I COORDINACIÓ DE LA NOVA WEB DE GBI SERVEIS

Ill+a Gestió ha dirigit i coordinat el projecte de la nova web del Grup GBI Serveis.GBI Serveis és el grup empresarial de referència europeu en el disseny, construcció i manteniment d’espais públics així com en la gestió integral de residus municipals i industrials.