CLIENTS
Grup GBI Serveis

GBI Serveis és el grup empresarial de referència europeu en el disseny, construcció i manteniment d’espais públics així com en la gestió integral de residus municipals i industrials.