PRESENTACIÓ

Els moments actuals de renovació d'oportunitats professionals han de servir per tenir capacitat de resposta impecable en la gestió de les nostres empreses. Cal, per tant, tenir clar que les relacions institucionals amb el nostre entorn i el coneixement de les realitats professionals més properes i també les llunyanes és imprescindible per a poder donar el servei de qualitat que qualsevol empresa, despatx o institució vol oferir.
L'intercanvi de sinergies i de contactes per fer créixer, consolidar i donar prestigi a la nostra empresa o institució son , en un món globalitzat imprescindibles. Optimitzar els recursos propis i saber gestionar amb cura les nostres estructures és una necessitat que ens dóna seguretat en el present i ens encara cap al futur. Per poder realitzar aquesta tasca les estructures empresarials i institucionals no sempre disposen ni es poden permetre perfils professionals independents amb capacitat de gestió i de lideratge adequats a les necessitats canviants del nostre entorn.

ill+a Gestió. Assessorament, Direcció i planificació de projectes de Relacions Institucionals, Gerencials, de Comunicació, Socioculturals i Formatius dóna la millor resposta professional en aquests àmbits a les necessitats que tenen les empreses privades i públiques, institucions i administracions.

Ill+a Gestió compta amb una dilatada experiència professional en el món de la comunicació institucional, en l'àmbit gerencial així com un ample coneixement del territori estatal i les seves necessitats. A la vegada disposa de la xarxa de relacions necessàries per poder optimitzar i rendibilitzar oportunitats de negocis que vulguin posicionar-se i ampliar el seu abast de servei.

Oferim un servei adequat a cada necessitat i a la realitat de les empreses, institucions i administracions que volen i estan obligats a representar un paper cabdal en la nostra societat. L’actualització del coneixement és imprescindible i la necessitat d’intercanvi de sinergies, contactes i xarxes de relacions són pilars imprescindibles per optimitzar els projectes. Disposem de la capacitat per dirigir, liderar i conceptualitzar projectes que s’adeqüin a cada realitat empresarial i/o institucional.Isabel Llauger Ribas

Isabel Llauger Ribas directora d’ill+a Gestió és llicenciada en Filologia Hispànica per la UAB, Màster en Comunicació i Estudis Culturals per la UdG i experta en Compliance Penal per la UB (Universitat de Barcelona).Tertuliana de Catalunya Radio i de TV3, Crítica Literària de les revistes “Qué Leer” i “Liubrújula”. Articulista d’opinió al Blog de la Vanguardia “En el bolsillo”, durant 10 anys ha estat també Articulista d’opinió de El Punt Avui. És experta en Comunicació i Relacions Institucionals, en temes de Gestió Gerencial i Cultural, en Acció Social i Tercer Sector.
Responsable de les Relacions Institucionals de:
- la Institució Hermanos de las Escuelas Cristianas la Salle.
- del grup GBI.
- d'Aletxu Echevarria.
- de Grup Andreu.
- Impursa
Responsable de l’Àrea de Comunicació i de Compliance Penal de Monguilod Advocats.
Responsable de la Comunicació d’Antiga Casa Bellsolà. Ha estat Coordinadora de Programes, Responsable de les relacions externes amb les Escoles adscrites i vinculades de la Universitat de Girona i de les relacions amb les administracions de la Fundació la Universitat de Girona durant 10 anys. Ha coordinat i dirigit les relacions externes del Programa d’Agents d’Igualtat d’Oportunitats promogut per la Diputació de Girona. Ha estat de professora adjunta a la Universitat de Girona.