ÀMBITS D'ACTUACIÓ
• Projectes de Relacions Institucionals i de Comunicació

El protocol i la capacitat de relació amb les institucions i/o empreses són cabdals per poder desenvolupar els projectes. Ill+a té com objectiu prioritari l’establiment i manteniment d’unes òptimes relacions amb les institucions, les empreses i les administracions del territori. Sabem que establint, mantenint i sent curosos amb aquestes relacions afavorim al bon desenvolupament i acollida dels projectes.


• Gestió Gerencial

Ill+a Gestió coordina i optimitza els recursos empresarials oferint un servei de Direcció Gerencial que permeti desenvolupar millor la productivitat de qualsevol empresa o institució.


• Establiment de xarxes de relacions entre col.lectius empresarials i /o institucions

La rendibilitat empresarial és un objectiu imprescindible per la reactivació de l’economia. Afavorir les relacions entre les empreses i d’aquestes amb les institucions permet crear riquesa i establir xarxes de relacions productives. Tenint en compte la necessitat d’adequar-se en un món profundament competitiu i a la vegada globalitzat i proposar projectes que responguin a aquesta idea porta beneficis econòmics i socials evidents.


• Projectes formatius

La necessitat de formar-nos es imprescindible per poder donar resposta a les necessitats socials i professionals. Treballem amb professionals de tots els sectors: econòmics i empresarials, polítics, socials i universitaris per donar resposta a aquesta necessitat


• Assessorament i planificació de propostes per projectes transfronterers

En un món absolutament globalitzat però a la vegada necessitat de singularitat i de productes que identifiquin un territori, una empresa o una institució les xarxes de relacions amb els nostres veïns són imprescindibles.

La situació de la província de Girona com a territori transfronterer facilita l’establiment d’aquestes xarxes.

Ill+a estableix relacions transfronteres en tots aquells projectes que aquestes relacions afavoreixen el desenvolupament del mateix.


• Coordinació de l’edició de publicacions d’àmbits diversos

L’equip professional d’Ill+a dona resposta a les necessitats conceptuals i de contingut dels projectes i prepara el procés per l’edició dels textos implicats en el mateix.


• Projectes vinculats al Tercer Sector

La realitat social que implica la globalització i la manca de fronteres fa que ens hàgim d’adequar i donar resposta a unes mancances i necessitats diferents i en moviment.

Les persones grans i la seva presència activa i necessària com a persones i col•lectiu actiu i representatiu de tots i totes és una realitat que no es pot disfressar de proteccionisme o condescendència. Des d’Ill+a hem treballat i tenim l’experiència necessària per donar resposta a necessitats formatives, socials i empresarial vinculades amb aquest col.lectiu.

La necessitat d’integrar amb condicions a les persones immigrades fa necessari un procés de reflexió que implica formació, adequació, inserció laboral i tramesa de valors a col•lectius que moltes vegades responen a una realitat substancialment diferent de la nostra. Ill+a ofereix projectes adequats a aquestes necessitats i proposa actuacions a les administracions per millorar la seva capacitat d’acció social.


• Projectes en Igualtat d’Oportunitats

En el segle XXI el progrés social i empresarial passa per treballar amb la perspectiva de la Igualtat d’Oportunitats en totes les seves vessants. La maduresa d’una societat passa per evitar qualsevol diferència social o laboral per raó del sexe, raça o procedència d’una persona.

Ill+a Gestióes sent protagonista d’aquesta idea i te la capacitat, experiència i xarxa de relacions per plantejar propostes i donar resposta a les necessitats d’empreses i institucions en aquest sector.