CLIENTS
DESARROLLANDO ALGO NUEVO

És una nova productora de televisió creada per l’Alejandro Echevarría y David Miralles que treballa en la creació, producció, direcció, comercialització, y distribució de documentals amb la voluntat d'oferir nous formats televisius. Aquests formats són l'altaveu dels consumidors que utilitzen les noves tecnologies de manera interactiva adaptant-les a l'actualitat de les seves necessitat i demandes informatives.