CLIENTS
GRUP GBI

El GRUP GBI desenvolupa les seves activitats en el camp de la gestió dels residus, que engloba la planificació, execució i explotació d’instal·lacions de tractament, reciclatge i dipòsit i de la recollida domiciliaria de les diverses fraccions que composen els residus municipals. També es dedica a la neteja varia, el disseny, la implementació, el manteniment i la neteja de parcs infantils i en la prestació i gestió d’una amplia gama de serveis municipals