CLIENTS
ERAM ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE REALITZACIÓ AUDIOVISUAL I MULTIMÈDIA

Dins l'àmbit de les ciències socials es desenvolupa l'Escola Universitària ERAM com a centre d'estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia. L'Escola Universitària ERAM és una escola adscrita a la Universitat de Girona.

L'EU ERAM va ser creada per un grup de professionals interdisciplinaris d'àrees diverses com l'economia, el disseny o l'enginyeria amb inquietuds en el món de la formació amb l'objectiu de crear nous perfils professionals en el camp de la comunicació audiovisual i oferir una resposta a les noves professions emergents.

Els nous mitjans i les actuals dinàmiques laborals estan produint nous productes en el camp audiovisual i multimèdia. Els futurs professionals s'hauran de dotar de continguts específics amb singularitats comunicatives, tècniques i creatives.

Els nostres graduats són professionals amb coneixements de comunicació, tècnics i creatius, capaços d'actuar en el camp de la comunicació audiovisual i multimèdia, que exigeix consolidar una mentalitat interdisciplinària a causa de la diversitat d'actuacions que necessita l'ús de les noves tecnologies, el coneixement dels mitjans d'expressió i la formació ètica i estètica adequada.

Actualment, formen part de l'EU ERAM totes les persones que hi treballen, hi estudien o hi estan vinculades d'alguna manera. Amb una concepció oberta i integradora, intentem que totes les idees hi tinguin cabuda.

D'altra banda, l'escola està perfectament integrada en el teixit social i industrial que l'envolta, liderant els sectors on es desenvolupa la formació.

Dins l’àmbit de les ciències socials es desenvolupa l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia, com a centre d’estudis interdisciplinaris vinculat a la comunicació audiovisual i multimèdia.

L’ERAM aposta per les grans potencialitats de la comunicació audiovisual en la creació de nous perfils professionals, amb la qual cosa ofereix una resposta a les noves professions emergents.