COL·LABORADORS
Curbet Comunicació Gràfica SL, CCG Edicions

La comunicació gràfica, el disseny i el grafisme vénen a ser el mateix, són l’especialitat de les arts gràfiques en què s’utilitzen les tècniques de composició d’elements gràfics que intervenen en la pàgina impresa i en tots els processos de reproducció i estampació relacionats.

Curbet Comunicació Gràfica SL, des de l’any 1995, ha treballat en la comunicació gràfica, el disseny i el grafisme oferint els seus serveis concrets i a la vegada desenvolupant projectes de llarg recorregut al servei de la cultura i de les persones.

CCG Edicions és un segell editorial desenvolupat per Curbet Comunicació Gràfica SL. La nostra línia editorial és diversa, com diversos són els autors i els temes que, des de les comarques gironines, volen fer sentir també la seva veu.

Des de l’any 2000, en què vam publicar el nostre primer llibre, hem engruixit el nostre catàleg amb més de 200 títols, alguns dels quals han esdevingut ràpidament de referència obligada en les bibliografies locals. Hem donat l’oportunitat de donar-se a conèixer a un gran nombre d’autors locals i hem posat a l’abast dels lectors temes que difícilment haurien vist la llum.

Hem publicat clàssics traduïts per primera vegada al català, hem apostat per autors joves, hem recuperat obres de referència descatalogades i hem trobat la manera de fer possible l’edició de llibres locals que d’altra manera haurien quedat inèdits.

En aquesta línia CCG Edicions ha desenvolupat conjuntament amb la Fundació Valvi una col•lecció de llibres destinats a posar a l’abast de les noves generacions obres literàries i històriques significatives dins del marc cultural de les comarques gironines introbables dins dels canals normals.

A CCG Edicions tenim la tecnologia i l’experiència necessàries per desenvolupar projectes editorials de tota mena. Col•laborem activament amb les institucions, fundacions i empreses gironines per fer possible que la cultura local, la que neix del territori, pugui ser present arreu