PROJECTES
PROGRAMA D'ALFABETITZACIÓ A CASSÀ DE LA SELVA

Davant la pluralitat de situacions i els constants canvis socials que tenim en la nostra societat aquest projecte d’alfabetització ofereix, a més a més dels continguts acadèmics imprescindibles per una integració social adequada a la societat d’acollida, continguts que facilitin l’autonomia per la vida quotidiana i que siguin útils per la vida diària dels usuaris amb l’ús de paraules clau i una sèrie de continguts transversals amb coneixements pràctics de la cultura pròpia que promouran l’autonomia i capacitaran als alumnes pel seu desenvolupament i inserció social i laboral.

L’interès d’aquest programa també passa per que el sistema de tutoria pugui fer una acció més singularitzada en les persones amb més dificultats d'aprenentatge i capacitats poc desenvolupades mitjançant materials pedagògics de reforç (fitxes...)i, a la vegada, pugui també assessorar i tutoritzar a persones amb capacitats més desenvolupades o bé continguts acadèmics més assolits per tal que puguin ser derivades a un sistema formatiu reglat. Aquest projecte contempla una programació viva que s’ha d’adequar a la realitat de les necessitats i evolució acadèmica dels alumnes.


Encàrrec de:
Ajuntament de Cassà de la Selva i Consorci de Salt Gironès
Aquest projecte es fa en col.laboració amb la Càtedra Unesco de Polítiques Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona.

Fi del projecte desembre 2009