PROJECTES
REDACCIÓ DEL GUIÓ DE MAKING OFF DE PRESENTACIÓ D’AD Iniciatives Socials

Ill+a Gestió ha dirigit i el.laborat els continguts del guió de Making Off d’ D’A Iniciatives Socials per la campanya de la seva presentació com entitat sense ànim de lucre que treballa per resoldre els conflictes que afecten a la infància i adolescència a la província de Girona.
D’acord amb els valors i trajectòria d’aquest referent en el món de l’Acció Social s’ha treballat per oferir una imatge actualitzada de l’entitat.