PROJECTES
FORMACIÓ DE PROFESSIONALS FUTURS MEMBRES DE GRUPS D’ÈTICA DE CATALUNYA

ill+aha coordinat el Programa de Formació de professionals dels grups d'ètica de Catalunya. Aquest programa contempla cursos de formació arreu del territori català, l'edició d'un Master en ètica aplicada per la Universitat de Girona i cursos d'estiu vinculats amb la temàtica.

Encàrrec de : Fundació Campus Arnau d’Escala