PROJECTES
FORMACIO DONES IMMIGRANTS REAGRUPADES DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL: FORMACIÓ ESPECÍFICA EN RELACIONS PÚBLIQUES, PROTOCOL I ATENCIÓ AL PÚBLIC”

Formació dones reagrupades amb capacitat de promoció professionalEncàrrec: Consorci Salt Gironès, Consell Comarcal del Gironès